ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7531 8602
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7531 8603
อีเมล์:
rakpaktai@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2003-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
60/75-76 ถนนเอกนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
อำเภอ:
เมือง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
1. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2. หนุนให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะในชุมชน 3. การวิจัยหรืองานสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดชุมพร
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา
 8. จังหวัดพัทลุง
 9. จังหวัดยะลา
 10. จังหวัดระนอง
 11. จังหวัดสงขลา
 12. จังหวัดสตูล
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 14. จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานงาน

 1. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 60/75-76 ถนนเอกนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7531 8602

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม