ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์การเพิร์ล เอส บัด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Pearl S. Buck International (Thailand) ()
โทรศัพท์ 1:
0 2642 5725 - 6
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2247 1288
อีเมล์:
buck@ksc.th.com
เว็บไซต์:
http://www.pearl-s-buck.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1967-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2017-01-01
ที่อยู่:
58 ชั้น3 อาคารธาดา ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท
อำเภอ:
ราชเทวี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เด็กด้อยโอกาส
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สนับสนุนทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น 2. ให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่ง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในด้านการศึกษา 3. ให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพศศึกษาแก่เยาวชน อบรมผู้ป่วยเอดส์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุนทรี แรงกุศล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 58 ชั้น3 อาคารธาดา ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท
  อำเภอ : ราชเทวี
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย