ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ประชาคมคนรักแม่กลอง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Prachakom Konlux Maeklong ()
โทรศัพท์ 1:
081-806-8846
โทรศัพท์ 2:
0 3472 3736
โทรสาร:
0 3472 3736
อีเมล์:
onepen@ppnayok.com
เว็บไซต์:
http://www.volunteerspirit.org/node/3587
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-09-09
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
12/1 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อำเภอ:
เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด:
สมุทรสงคราม
หมายเหตุ:
1. เป็นศูนย์รวมการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 2. สร้างสำนึกการมีจิสาธารณะในการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน 3. เพื่อเชื่อมความคิด ความเข้าใจ และการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างรัฐ องค์กร เอกชน และประชาคมในระนาบเดียวกระบวนการเรียนรู้การทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานเพื่อสาธารณะทั้งในท้องถิ่นและภาพรวมของจังหวัด
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 2. การจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ 3. การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์แม่กลอง
ประวัติโดยย่อ:
ประชาคมคนรักแม่กลอง เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีความรักความผูกพันในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ด้วยกัน เรามีความปรารถนาร่วมกันตรงกัน ที่อยากจะส่งมอบแผ่นดิน แผ่นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานของเรา โดยเรารู้สึกว่าเป็นธุระของเรา เป็นความรับผิดชอบของเรา เรามีจินตนาการ เรามีความทะเยอทะยานว่าเราชาวแม่กลองต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเราเอง ด้วยวิธีการทำงานในลักษณะที่เป็นระนาบเดียวกัน เสมอภาคกัน ไม่มีหัวไม่มีหาง ไม่มีตำแหน่งประธาน ไม่มีตำแหน่งเลขา บนความเชื่อพื้นฐานที่ว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อแม่กลองบ้านเราได้ ภายใต้กรอบแนวคิดร่วมกันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง โดยกระบวนการใช้การจัดการความรู้ ข้อมูล และสันติวิธี

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานงาน

 1. นางวันเพ็ญ ไพรจิตร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 173/79 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3731 2070
 2. นางอุษา เทียนทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : สำนักงานมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3472 3736

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. ความคิดเห็นทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เด็ก