ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2731 5218
โทรศัพท์ 2:
0 2731 4358
โทรสาร:
0 2731 5218
อีเมล์:
andaman2@otmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
1170 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
อำเภอ:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนให้ผู้หญิง จัดตั้งกองทุน สวัสดิการ เพื่อผู้หญิงและครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้หญิง สนันสนุนให้ผู้หญิงระดับรากหญ้าพัฒนา ไปสู่การเป็นเครือข่าย ของผู้หญิง ให้มากขึ้น - ผลการดำเนินงานดีเด่น จัดตั้งอาสาสมัครที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องถูกละเมิด หรือมีปัญหาในด้านครอบครัว จัดอบรม ให้ความรู้เรื่องสิทธิของตนเองแก่สมาชิก ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนจนเมือง ช่วยเหลือผู้หญิง ในชุมชน ทั้งด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว สนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งใน ประเทศ และประเทศ ใกล้เคียง ป้องกันการค้าประเวณีข้ามชาติ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 1770 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
  อำเภอ : บางกะปิ
  รหัสไปรษณีย์ : 10240
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2731 5218
  หมายเลขโทรสาร : 0 2731 5218
  อีเมล์ : andaman2@hotmail.com

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง