ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายสูงเนินรวมใจ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-360-4809
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
202 หมู่ 5 ตำบลนากลาง
อำเภอ:
สูงเนิน
จังหวัด:
นครราชสีมา
หมายเหตุ:
1.ให้ชุมชนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอย่างไรบ้าง 2.การรวมกลุ่มรวมเครือข่ายรู้จักสามัคคีภายในกลุ่มเครือข่ายและชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.ให้ชุมชนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอย่างไรบ้าง 2.การรวมกลุ่มรวมเครือข่ายรู้จักสามัคคีภายในกลุ่มเครือข่ายและชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานงาน

 1. นายประพาศ โงกสูงเนิน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 202 หมู่ 5
  อำเภอ : สูงเนิน
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-360-4809

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป