ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์น่าน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
054-756537
โทรศัพท์ 2:
010-234212
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-05-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
123 ถนน ปัว-น้ำยาว ต.นวนคร
อำเภอ:
ปัว
จังหวัด:
น่าน
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย