ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Council of Work and Environment Related Patients' Network of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
02-9512710
โทรศัพท์ 2:
02-9513037
โทรสาร:
0 2951 3037
อีเมล์:
wept_somboon@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.wept.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-02-02
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
70/53 หมู่2 ซอยทรายทอง/ติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- การถูกละเมิดด้านสุขภาพจากกองทุนทดแทน - การบิดเบือนข้อเท็จจริงการเจ็บป่วยจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ - กลุ่มคนงานไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย - กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ,พลังงานไฟฟ้าสูบกลับ ลำตะคลอง, สารเคมีระเบิด
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดลำปาง
  2. จังหวัดสมุทรปราการ
  3. จังหวัดนนทบุรี
  4. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานงาน

  1. นางสมบุญ สีคำดอกแค (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 70/53 หมู่2 ซอยทรายทอง/ติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย
    อำเภอ : เมืองนนทบุรี
    รหัสไปรษณีย์ : 11000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8132898
    หมายเลขโทรสาร : 0 2951 3037
    อีเมล์ : wept_somboon@hotmail.com
    หมายเหตุ : ประธาน

ประเภทสิทธิ

  1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
  2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
  3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
  4. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ติดเชื้อ HIV
  2. ผู้ป่วย