ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดหนองคาย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4241 2339
โทรศัพท์ 2:
0 4242 1293
โทรสาร:
0 4242 1293
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
336 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอ:
เมืองหนองคาย
จังหวัด:
หนองคาย
หมายเหตุ:
1. เฝ้ามองสังคม 2. เป็นปากเสียงสะท้อนปัญหาของสังคม 3. กระตุ้นเร่งเร้าในการแก้ปัญหาสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ แก่ เด็ก สตรี ผู้นำชุมชน 2. การทำกิจกรรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่างๆ 3. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดหนองคาย

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุบรรณ เชษฐา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 336 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4241 2339

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เด็ก
 3. ผู้หญิง