ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Collective Action for Women Workers Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 2930 5634 - 5
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2930 5633
อีเมล์:
CAW@mozart.inet.co.th
เว็บไซต์:
http://www.caw.jinbo.net
วันก่อตั้งองค์กร:
1981-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
386/58 ซอยรัชดาภิเษก42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกผู้ใช้แรงงานหญิงในเอเชียทั้งในระบบและนอกระบบให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและการวิเคราะห์ร่วมกัน 2. เพื่อสนับสนุนความพยายามในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้แรงงานหญิงเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น 3. เพื่อช่วยสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แรงงานหญิงและกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.จัดเวทีระดับภูมิภาค 2. สนับสนุนการจัดเวทีระดับประเทศ 3. การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์/วีดีโอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหญิง เช่น จดหมายข่าว
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวอัจจิมา เสาร์สุวรรณ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 386/58 ซอยรัชดาภิเษก42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  อำเภอ : จตุจักร
  รหัสไปรษณีย์ : 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. เพศ
 4. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน
 2. ผู้หญิง