ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
054-291212
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
054-291212
อีเมล์:
meamok@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
155/3 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด
อำเภอ:
เถิน
จังหวัด:
ลำปาง
หมายเหตุ:
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 2.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 3.สนับสนุนช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพัฒนา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะต่อชุมชน เพื่อศึกษาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาจากชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานงาน

 1. นายศรีสะเกษ สมาน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม