ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อนหญิง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Friends of Women Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 2513 1001
โทรศัพท์ 2:
0 2513 2708
โทรสาร:
0 2513 1929
อีเมล์:
sowomen@gmail.com
เว็บไซต์:
http://www.friendsofwomen.net
วันก่อตั้งองค์กร:
1991-09-05
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 (เฉลิมสุข) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายที่ประสบปัญหาจากภัยคุกคามทางเพศ - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรวมกลุ่มของคนงานหญิงทั้งในและนอกระบบเพื่อการพึ่งตนเอง - ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้หญิงชาวบ้าน - การผลิตสื่อ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชุมพร
 4. จังหวัดเชียงใหม่
 5. จังหวัดลำพูน
 6. จังหวัดสงขลา
 7. จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ประสานงาน

 1. นายจะเด็ด เขาว์วิไล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 (เฉลิมสุข) ถนนรัชดาภิเษก
  อำเภอ : จตุจักร
  รหัสไปรษณีย์ : 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2513 1001
  หมายเลขโทรสาร : 0 2513 1929
  อีเมล์ : contract@friendsofwomen.net
 2. ธนวดี ท่าจีน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 (เฉลิมสุข) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  หมายเลขโทรศัพท์ : 025131001

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 3. ความเชื่อทางศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย