ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการสตรีและเยาวชนลำพูน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Project for Women and Youth, Lam Phun ()
โทรศัพท์ 1:
0 5357 2431
โทรศัพท์ 2:
0 5352 0211
โทรสาร:
0 5352 0211
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1987-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
84/1 หมู่ 7 ตำบลแม่แรง
อำเภอ:
ป่าซาง
จังหวัด:
ลำพูน
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานงาน

 1. นางศรีนวล เป็งคำตา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 84/1 หมู่ 7 ตำบลแม่แรง
  อำเภอ : ป่าซาง
  รหัสไปรษณีย์ : 51120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5357 2431
  หมายเลขโทรสาร : 0 5352 0211

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. เพศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง
 2. เด็ก