ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Campaign for Popular Democracy ()
โทรศัพท์ 1:
02 931 9121 - 2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
02 931 9121 - 2
อีเมล์:
cpd_ngo@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1979-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
143 ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10320
อำเภอ:
วังทองหลาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน 2. สานต่อภารกิจการปฏิรูปการเมือง 3. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2521 ให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งได้ยุติบทบาทลงเมื่อปี พ.ศ. 2526 แต่เมื่อเกิดรัฐประหารโดยคณะ รสช. ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 องค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และนักศึกษาจึงได้กลับมารวมตัวกันรื้อฟื้นครป. ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการติดตามและรณรงค์เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 เป็นประชาธิปไตย

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายสุริยะใส กตะศิลา (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 143 ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10320
    หมายเลขโทรศัพท์ : 02 931 9121 - 2

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป