ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการกองทุนเด็กกำพร้า-เอดส์ ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0533805667
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0533805667
อีเมล์:
nnp8@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1955-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
1955-01-01
ที่อยู่:
225/112 หมู่บ้านสินธนา ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ผลักดันให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์/เด็กด้อยโอกาสในเรื่องในเรื่องทุนการศึกษา และการพัฒนาเด็ก-ค่าย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน

 1. สุชาดา สุวรรณเทศ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : เชียงใหม่
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0533805667
  หมายเลขโทรสาร : 0533805667
  อีเมล์ : nnp8@hotmail.com

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก