ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการกู้ชีวิตใหม่ต้านภัยเอดส์ จังหวัดชัยภูมิ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
044-844939
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
044-844939
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
507 ตำบลฝักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
อำเภอ:
ภูเขียว
จังหวัด:
ชัยภูมิ
หมายเหตุ:
รณรงค์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เรื่องเพศศึกษาแก่ชุมชน รณรค์สิทธิผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ร่วมและเข้ารับการอบรม ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ ให้การศึกษาสิทธิพื้นฐานแก่ชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดอุบลราชธานี
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดบุรีรัมย์
 5. จังหวัดอุดรธานี
 6. จังหวัดศรีสะเกษ
 7. จังหวัดสุรินทร์
 8. จังหวัดร้อยเอ็ด
 9. จังหวัดชัยภูมิ
 10. จังหวัดสกลนคร
 11. จังหวัดกาฬสินธุ์
 12. จังหวัดมหาสารคาม
 13. จังหวัดนครพนม
 14. จังหวัดเลย
 15. จังหวัดยโสธร
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดบึงกาฬ
 19. จังหวัดอำนาจเจริญ
 20. จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ประสานงาน

 1. สุพล เจริญขามป้อม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 507 ตำบลฝักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
  อำเภอ : ภูเขียว
  รหัสไปรษณีย์ : 36110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 044844939
  หมายเลขโทรสาร : 044844939

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย