ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สหภาพ/สหพันธ์
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2817 8187
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2817 8187
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1981-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
101/16 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก
อำเภอ:
พระประแดง
จังหวัด:
สมุทรปราการ
หมายเหตุ:
1. คุ้มครองสิทธิของคนงานและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 2. ดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 2. ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ใช้แรงงาน 3. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 4. ผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันการว่างงาน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน

 1. นางเครือวัลย์ ทัศบุพผา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 101/16 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก
  อำเภอ : พระประแดง
  รหัสไปรษณีย์ : 10130
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิแรงงาน
 2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน