ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิสิกขาเอเซีย (โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Sikkha Asia Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 5442 9502
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5442 9502
อีเมล์:
Shinti@chaiyo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1991-09-24
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
136 หมู่ 5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
อำเภอ:
เมืองพะเยา
จังหวัด:
พะเยา
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในเด็กที่ด้อยโอกาส 2. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส 2. บ้านพักนักเรียน 3. การช่วยเหลือตามสถานการณ์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานงาน

 1. นายจิตรพงษ์ แซ่ย่าง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5442 9502
 2. การันต์ งามทวิกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
  หมายเลขโทรศัพท์ : 087-1837008

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 2. เสรีภาพในทางวิชาการ
 3. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก