ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
National Association of The Deaf in Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2717 1902 - 3
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2717 1903
อีเมล์:
nadtthai@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.nadt.ksc.net
วันก่อตั้งองค์กร:
1984-01-24
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
144/9 หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29
อำเภอ:
สวนหลวง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดนครพนม
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนครสวรรค์
 6. จังหวัดพิษณุโลก
 7. จังหวัดยะลา
 8. จังหวัดสงขลา
 9. จังหวัดหนองคาย

ผู้ประสานงาน

 1. นางพนมวรรณ บุญเต็ม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 144/9 หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  อำเภอ : สวนหลวง
  รหัสไปรษณีย์ : 10250
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2717 1902 - 3
  หมายเลขโทรสาร : 0 2717 1904
  อีเมล์ : nadtorg@ksc.th.com
 2. สิรินทร์ จารีตเสถียร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 144/9 หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29
  หมายเลขโทรศัพท์ : 027171902

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. ความพิการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนพิการ