ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Sustainable Agriculture System ()
โทรศัพท์ 1:
0-5335-4053-4
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
proconet@chmai.loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
1993-02-01
ที่อยู่:
363 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ:
สันทราย
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ระบบเกษตรเกษตรกรรมยั่งยืน และตลาดทางเลือก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าสารเคมีอันตรายร้ายแรง 2.ให้มีการเปลียนแปลงปลูกส้มขนาดใหญ่ไปสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 3.ผลักดันให้รัฐบาลส่งเสริมด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายชมชวน (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 363 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5335-4053-4

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง