ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Northern Women’s Development Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 5371 3785 - 6
โทรศัพท์ 2:
0 5371 4336
โทรสาร:
อีเมล์:
ymcawf@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.ymcachiangmai.org/nwdf.asp
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
70 อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก
อำเภอ:
เมืองเชียงราย
จังหวัด:
เชียงราย
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดลำพูน
 4. จังหวัดลำปาง
 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. จังหวัดแพร่
 7. จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานงาน

 1. นางธัญญรัชต์ สัมพันธวงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 70 อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  อำเภอ : เมืองเชียงราย
  รหัสไปรษณีย์ : 57100
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5371 3785 - 6
  หมายเลขโทรสาร : 0 5371 4336
  อีเมล์ : ymcawf@loxinfo.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. สิทธิของบุคคลในครอบครัว
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง