ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ตาลไพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
044-531275
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
81/1 หมู่ 7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
ส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพร เป็นอาชีพเสริมแก่ชุมชน ช่วยเผยแพร่ข้อมูลด้วยการประชาสัมพันธ์ การบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค จ.สุรินทร์จัดงานตลาดนัดสีเขียวร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าองค์กระพฒนาเอกชนในพื่อนที่ จัดเวทีผู้บริโภค
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. ชัชวาลย์ ชูวา (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 81/1 หมู่ 7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 044531275

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิของผู้บริโภค
  2. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
  3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป