ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Coordinating Committee of Human Right Organization of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2275 4231 -3
โทรศัพท์ 2:
0 2693 4683
โทรสาร:
0 2693 4683
อีเมล์:
cchrot@ksc15.th.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1983-06-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. รณรงค์ให้มีการสร้างกลไกในเรื่องสิทธิมนุษยชน 2. ส่งเสริม อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 3. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายศราวุธ ประทุมราช (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2693 4683

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
  2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
  3. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป