ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์การสยามแคร์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Siam Care ()
โทรศัพท์ 1:
0 2530 5902
โทรศัพท์ 2:
0 2539 5299
โทรสาร:
0 2935 5183
อีเมล์:
info@siamcare.org
เว็บไซต์:
http://www.siamcare.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1991-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
66/43 ซอยเครือคล้าย 1 หมู่บ้านทิพย์นคร ลาดพร้าว 80
อำเภอ:
ลาดพร้าว
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- มีการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ ถึงการอยู่ร่วมกันกับคนทั่วไป และสิทธิขั้นพื้นฐาน - การรณรงค์เผยแพร่ปัญหา - การประสานความร่วมมือในเรื่องการลดการละเมิดสิทธิ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนนทบุรี
 3. จังหวัดสมุทรปราการ
 4. จังหวัดสมุทรสงคราม
 5. จังหวัดสมุทรสาคร
 6. จังหวัดนครนายก
 7. จังหวัดปทุมธานี
 8. จังหวัดมุกดาหาร
 9. จังหวัดอำนาจเจริญ
 10. จังหวัดนครพนม
 11. ดอนตูม
 12. บางเลน
 13. เมืองลพบุรี
 14. ชาติตระการ

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมศักดิ์ เวียงย่างกุ้ง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 66/43 หมู่บ้านทิพย์นคร ซอยเครือคล้าย1 (จันทิมา 11)
  อำเภอ : วังทองหลาง
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2530 5902
  หมายเลขโทรสาร : 0 2935 5183
  อีเมล์ : info@siamcare.org
  หมายเหตุ : ประธาน

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. การศึกษาอบรม
 5. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้ป่วย
 3. เด็ก
 4. ประชาชนทั่วไป