ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Confederation of Consumer Organization Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2952 5060 - 2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2980 9337
อีเมล์:
thongplon@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-07-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
211/2 ซอยงามวงค์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 211/2 ซอยงามวงค์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2952 5060 - 2
  หมายเลขโทรสาร : 0 2980 9337

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้ป่วย
 4. ผู้ติดเชื้อ HIV