ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
027314218
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1986-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
409 ซ.โรหินสุข อาคารมูลนิธิอาสาสมัคร ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1.ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและชาวบ้านในชนบทเพื่อการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2. การศึกษาวิจัยเพื่อหาเเนวทางร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รณรงค์ติดตาใโครงการผังน้ำโขง ชี มูล กกอิงน่าน 2. รณรงค์ประเด็นการแปรรูปทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า 3. ส่งเสริมการจัดการรัพยากรในลุ่มน้ำ เช่น ลุ่มน้ำสงคราม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครพนม
 2. จังหวัดสกลนคร
 3. จังหวัดเชียงราย
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดน่าน

ผู้ประสานงาน

 1. ศยามล ไกยูรวงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม