ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ประชาสังคมศรีสะเกษ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4561 4154
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4561 4154
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
346 หมู่ 9 ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์
อำเภอ:
เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด:
ศรีสะเกษ
หมายเหตุ:
1. ประสานกลุ่ม องค์กรทั้งภาครับและเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในทุกประเด็นที่เกิดหรืออาจกระทบต่อบุคคล และสาธารณะ 2. จัดเวทีเฉพาะประเด็นปัญหา 3. สร้างความเข้าใจเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดอบรม กฎหมายให้รู้จักสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2. จัดทำเอกสารเผยแพร่ นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 3. จัดทำรายการวิทยุ ฝึกอบรม สื่อบทความ 4. ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิอื่น ที่เป็นเครือข่ายดำเนินการผลักดันพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครพนม
 5. จังหวัดนครราชสีมา
 6. จังหวัดบุรีรัมย์
 7. จังหวัดบึงกาฬ
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดศรีสะเกษ
 14. จังหวัดสกลนคร
 15. จังหวัดสุรินทร์
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดอำนาจเจริญ
 19. จังหวัดอุดรธานี
 20. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุพรรณ สาคร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 346 หมู่ 9 ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4561 4154

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป