ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันพัฒนาการเมือง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Institute of Political Development ()
โทรศัพท์ 1:
0 2422 4172
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2422 4172
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-06-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
96/81 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700
อำเภอ:
ตลิ่งชัน
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. สร้างการมีส่วนร่วมขององค์ความรู้ทางการเมืองของภาคประชาชน 2. ให้การสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 3. เสนอแนวคิด แนวทาง ทัศนะสู่สาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. เน้นคุณภาพขององค์กรและบุคคลในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 2. ผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน 3. มีการผลักดันร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายชัยวัฒน์ สุรวิชัย (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 96/81 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2422 4172

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป