ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อีสานใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4462 1395
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4462 1395
อีเมล์:
trfsne@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.geocities.com/isanforum
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-05-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
วัดอีสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อำเภอ:
เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด:
บุรีรัมย์
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน 2. ส่งเสริมการทำงาน กับกลุ่มองค์กรชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน 3. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 4. ส่งเสริมเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสิทธิมนุษยชน 2. เผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ 3. อบรมอาสาร สมัครพิทักษ์ สิทธิมนุษยชน 4. ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษา 5. ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชัยภูมิ
 2. จังหวัดบุรีรัมย์
 3. จังหวัดศรีสะเกษ
 4. จังหวัดสุรินทร์
 5. จังหวัดอำนาจเจริญ
 6. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุพรรณ สาคร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 346 หมู่ 9 ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4561 4154
 2. นายนิรันดร์ กุลฑานันท์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : วัดอีสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4462 1395

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 4. เสรีภาพในการสมาคม
 5. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป