ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-977-3109
โทรศัพท์ 2:
0 4483 5396
โทรสาร:
0 4483 5396
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-10-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
154 หมู่ 20 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร
อำเภอ:
บำเหน็จณรงค์
จังหวัด:
ชัยภูมิ
หมายเหตุ:
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2. สร้างการเมืองภาคพลเมืองที่มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดการเรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ 2540 2. รับเรื่องร้องเรียนและจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่มีปัญหา 3. ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างผลักดันกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประสานงาน

 1. นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 97/24 หมู่ 7 ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4483 5396

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิและสถานะของบุคคล
 4. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
 5. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป