ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
SAFER ROAD FOUNDATION (SRF) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
+44 (0)7896 699
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-12-18
ที่อยู่:
Contact Us 10 Queen Street Place London EC4R 1BE United Kingdom
อำเภอ:
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ติดต่อผ่านคุณทัศนีย์ ศิลปบุตร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 มือถือ 083-252-2668 e-mail : stusanee@yahoo.com
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย