ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง (ปัญญาวุธ)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai Traditional Medicine Phatthalung Panyawut Association (Panyawut)
โทรศัพท์ 1:
074612284
โทรศัพท์ 2:
074611712
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
151 หมู่ 5 ต.แพรกหา
อำเภอ:
ควนขนุน
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรส่งเสริมด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
  3. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป