ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิรวมใจภักดี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0000000000
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
50/10 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว
อำเภอ:
เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด:
สมุทรปราการ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
  2. ความเชื่อทางศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป