ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งเขาหลวง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
075470055
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเขาหลวง
อำเภอ:
ทุ่งเขาหลวง (กิ่งอำเภอ)
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่อนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ต.ทุ่งเขาหลวง ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ ดิน ต้นน้ำลำธารให้คืนสภาพความสมบูรณ์ รวมทั้งเฝ้าระวัง ปกป้อง คุ้มครองการบุกรุกป่า
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป