ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
038 613 928
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2009-12-10
ที่อยู่:

อำเภอ:
เมืองระยอง
จังหวัด:
ระยอง
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เป็นนักต่อสู้เพื่อรักษา และปกป้องสิทธิของชุมชน ให้ชุมชนได้อยู่อย่างปกติสุข โดยร่วมกันต่อต้านโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนในจังหวัดระยอง กรณีมาบตาพุด ซึ่งในขณะนี้กำลังเป็นปัญหา มีบทบาทสำคัญในการที่เข้ามาท้าทายกระบวนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ โดยกล้าที่จะต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ และอำนาจรัฐ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก เป็นองค์กรที่เรียกร้องสิทธิให้แก่ชาวบ้าน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเรียกร้องให้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณเขตมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษถ่านหิน ในการที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านเรื่องดังกล่าว

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย