ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
บริษัทพัทลุงเคเบิลทีวี จำกัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-620182
โทรศัพท์ 2:
074-620521
โทรสาร:
074-613000
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-16
ที่อยู่:
485/16 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อำเภอ:
เมืองพัทลุง
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมเกียรติ ยงหนู (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -
 2. นายธนบดี ปานทุ่ม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : 083-6594473
 3. นางสาวพวงทิพย์ ตรีไวย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : 084-1941959

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย