ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Prince of Songkla University, Pattani Campus ()
โทรศัพท์ 1:
0 7331 3928 - 4
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-11
ที่อยู่:
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
อำเภอ:
เมืองปัตตานี
จังหวัด:
ปัตตานี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สถาบันการศึกษาที่มี MOU
วันที่เริ่มทำ:
11/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
  3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป