ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
บริษัทหาดใหญ่เคเบิลเทเลวิชั่น จำกัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-365521-2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
tvhadyai@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-11
ที่อยู่:
110 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย