ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
AP ซาวน์ เรดิโอ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-15407467
โทรศัพท์ 2:
074-467046
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-09
ที่อยู่:
2/7 ซอย11 ถนนปาดังเบซาร์ ตงสะเดา
อำเภอ:
สะเดา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายเอกพล หนูเกื้อ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย