ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
975 MODERN HIT PEACE FM ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-7324 – 3975
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
peacefm@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-09
ที่อยู่:
เลขที่ 44 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

  1. คุณยุทธยา ปลื้มสำราญ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : เลขที่ 44 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7324 – 3975

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. สื่อมวลชน