ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ประชาคมคนรักนครนายก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
037-312070
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
jafuchon99749@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
173/79 ถ.สุวรรณศรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26110
อำเภอ:
เมืองนครนายก
จังหวัด:
นครนายก
หมายเหตุ:
-พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง -สร้างชุมชนเข็มแข็ง -ส่งเสริมขบวนการยุติธรรม -ประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่อยงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. พ.ท.ปฎิยุทธ ทรายทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 173/79 ถ.สุวรรณศรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 037-312070

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 3. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 4. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 5. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 6. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 7. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 8. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 9. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 10. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้หญิง