ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการช่วยเหลือผุ้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่มีการระบายของเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย จ.พัทลุง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
098-113900
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
14-16 ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 1 ต.คูหาสวรรค์
อำเภอ:
เมืองพัทลุง
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
เพื่อลดอัตราการติดเชือ HIV และกามโรคในกลุ่เยวชนและทารก โดยการส่งเสริมงานป้องกัน การให้บริหารการปรึกษาและสนับสนุนการช่วยเหลือ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงาน

 1. อรนงค์ ชนะสิทธ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : 09811390

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 3. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 4. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ประชาชนทั่วไป