ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7322 2114
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
188/1 ถนนเทศบาล
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐ เอกชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดยะลา
 2. จังหวัดปัตตานี
 3. จังหวัดนราธิวาส
 4. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวมาเรียม ชัยสันชนะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 188/1 ถนนเทศบาล
  อำเภอ : เมืองยะลา
  รหัสไปรษณีย์ : 95000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7322 2114

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด