ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายพัฒนาสตรีในเขตลุ่มน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7722 1249
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7721 7432
อีเมล์:
fzoen1@mweb.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
51/83 - 84 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
- เวทีพูดคุยในหมู่บ้านและระดับเครือข่าย - ประสานกับแนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าผู้หญิง - ผลักดันให้มีกฎหมายที่คุ้มครองผู้หญิง - ตรวจสอบและรายงานกระทำที่ละเลย/ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ - ส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางดวงใจ ศิริภัทร์) (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 51/83 - 84 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
  อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
  รหัสไปรษณีย์ : 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7722 1249
  หมายเลขโทรสาร : 0 7721 7432
  อีเมล์ : fzoen1@mweb.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง