ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สถาบันการศึกษา
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 1346 9481
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
Giles.u@chula.ac.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
264/57-58 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะแก้ว
อำเภอ:
ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อสังคมเป็นประธิปไตยสมบูรณ์ที่สุดและสร้างขึ้นได้จากการกระทำของมวลชนกรรมชีพเท่านั้น 2. เพื่อส่งเสริมสร้างขบวนการแรงงานจากล่างสู่บน ให้กรรมาชีพพื้นฐานพึ่งตนเอง นำตนเอง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
จัดเวทีสำหรับให้คนงานและองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแก่แรงงาน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายใจ อึ้งภากรณ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 264/57-58 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะแก้ว
  อำเภอ : ราษฎร์บูรณะ
  รหัสไปรษณีย์ : 10140
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. ความคิดเห็นทางการเมือง
 4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 5. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
 6. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 7. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย