ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
200 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2020-12-14
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2020-12-14
งบประมาณที่ใช้:
1,500,000 บาท
ความพึงพอใจ:
0%

รายละเอียดกิจกรรม

คณะกรรมการ

  1. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม