ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สถานที่ทดสอบ
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
12 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2017-08-27
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2017-08-28
งบประมาณที่ใช้:
1,200 บาท
ความพึงพอใจ:
10%

รายละเอียดกิจกรรม

ทดสอบระบบ

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม