ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
180 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2013-07-29
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2013-07-30
งบประมาณที่ใช้:
481,220 บาท
ความพึงพอใจ:
90%

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการ

  1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 160 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม