ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมโฆษะ
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
404 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-03-28
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-03-30
งบประมาณที่ใช้:
1,200,000 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

กสม.พบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.youtube.com/watch?list=PLT46Dxkzlc2Yhxh3j0lQP3GAmf1A7PiN_&v=vRficu0C5IY

คณะกรรมการ

  1. นายวัส ติงสมิตร

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 2 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม