ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
131 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2013-08-01
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2013-08-02
งบประมาณที่ใช้:
337,014 บาท
ความพึงพอใจ:
88%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อการมีส่วนร่วมในการประเมินสถานกาณ์สิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

คณะกรรมการ

  1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 107 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม