ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
70 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-07-22
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-07-22
งบประมาณที่ใช้:
183,278 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน ได้จัดโครงการการสัมมนาขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคมการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะในวงกว้าง ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฎิบัติการ รวมทั้งเกิดการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติต่อสังคมยิ่งขึ้นไป

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 75 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม